Nieuwe import eisen voor groente en fruit (end product)

Posted by Marcel van Leeuwen on January 24, 2022 · 3 mins read

Download new import requirements

hallo Op 11 april 2022 gelden voor sommige soorten groenten en fruit aanvullende of gewijzigde eisen voor import uit één of meerdere landen. Dit geldt voor Annona, Carica papaya, Psidium gujava, Capsicum, Solanum en Momordica. De wijzigingen hebben betrekking op nieuwe quarantaineorganismen en strengere eisen voor sommige bestaande quarantaineorganismen.

Als u na 11 april 2022 deze producten uit de getroffen landen wilt importeren, dan moeten de autoriteiten van het exporterende land direct actie ondernemen. Zo moeten bij de opties ongediertevrije productielocatie of productielocatie officiële keuringen enkele maanden voor export plaatsvinden. Als een land een andere mogelijkheid gebruikt om aan de eisen te voldoen, moet dit vooraf schriftelijk aan de EU worden gemeld.

Hieronder vindt u voor welke producten en landen nieuwe of gewijzigde eisen gelden. Ook kunt u hier zien wat de eisen in wezen inhouden. De exacte vereisten zijn te vinden op de EU-website, in document EU 2021/2285, bijlage VII; het document is beschikbaar in meerdere talen. Binnen enkele maanden zijn de eisen ook te raadplegen op de website van de NVWA, in het document ‘Aangiften invoer groenten en fruit’.

Nieuwe vereisten

Er gelden eisen voor de volgende producten:

  • Papaya Annona en Carica uit Afrika en Azië vanwege Bactrocera dorsalis (Tephritidae), (bijlage VII, punt 72.2)
  • Psidium gujava uit Afrika en Azië door Bactrocera dorsalis en B. zonata (Tephritidae), (bijlage VII, punt 72.3)
  • Capsicum en Solanum uit Afrika en Azië, vanwege Bactrocera latifrons (Tephritidae), (Bijlage VII, punt 72.1)

U mag deze vruchten importeren als de autoriteiten van het exporterende land de EU vooraf schriftelijk hebben geïnformeerd over nationale vrijheid of territoriale vrijheid, of over de details van een systeembenadering of oogstbehandeling. U mag ook fruit importeren van een productielocatie als de betreffende Tephritidae niet zijn gevonden tijdens officiële inspecties. Daartoe moet de overheid vanaf drie maanden voor de oogst maandelijks de productielocatie en de directe omgeving en voor de export het geoogste product inspecteren. Bij gebruik van deze optie moet de traceerbaarheidsinformatie op het fytosanitair certificaat worden vermeld.

Er zullen ook vereisten zijn voor: Capsicum en Solanum lycopersicum uit Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru en de Verenigde Staten vanwege Prodiplosis longifila (galmug), ((Bijlage VII, punt 68.1)

U kunt deze vruchten importeren uit een gebied waar de galmug niet voorkomt of uit productielocaties waar een systeembenadering of oogstbehandeling is toegepast. In beide gevallen moeten de autoriteiten van het exporterende land de EU vooraf schriftelijk op de hoogte hebben gesteld. U kunt ook fruit importeren dat minimaal 2 maanden voor export of gedurende hun gehele levenscyclus is geproduceerd op een locatie met fysieke bescherming tegen deze galmug. Voorwaarde is wel dat de galmug in deze periode niet is aangetroffen bij officiële keuringen.

Gewijzigde eis voor Momordica

Fruit van Momordica mag je alleen importeren uit landen of gebieden die vrij zijn van Thrips palmi. Nieuw is dat de autoriteiten van het exporterende land de EU vooraf schriftelijk op de hoogte moeten stellen van deze vrijheid van land of territoriale vrijheid. (Bijlage VII, punt 71). Als je vragen hebt, laat het ons weten en we gaan op zoek naar de antwoorden.


Marcel van Leeuwen

Marcel van Leeuwen was er vanaf dag 1 – hij maakte alle uitdagingen mee die Brexit met zich meebracht en nam alle collega’s bij de hand in de gezamenlijke inspanningen die werden geleverd. Daarnaast heeft Marcel een jarenlange ervaring met name in de AGF-sector als declarant. Eerst op Amsterdam Airport, later bij een Vervoersorganisatie en de laatste 4 jaar bij LBP Rotterdam BV als senior declarant. Bij RCS is Marcel als Operations Manager verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Neem contact op met Marcel van Leeuwen
Other posts made by Marcel van Leeuwen